Μακεδονία

Βεργίνα

Βεργίνα . Οι Αιγές , σημερινή Βεργίνα , είναι η πρώτη πόλη των Μακεδόνων και ο πυρήνας του αρχαίου Βασιλείου τους. Είναι ο τόπος όπου βασίλεψε για τρεις και πλέον αιώνες η οικογένεια του Φιλίππου Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η μυθική, θρησκευτική, πολιτική και καλλιτεχνική κοιτίδα από την οποία ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη. Στις Αιγές, στη …

Continue reading  

Πανέμορφες Λίμνες στην Ελλάδα

Πανέμορφες Λίμνες στην Ελλάδα Πανέμορφες Λίμνες στην Ελλάδα στην  χώρα μας , που δεν υπάρχει ποιητής που να μην την έχει αναφέρει στους στοίχους του και δεν έχει υμνήσει το φυσικό κάλος της .

Continue reading