Θεσσαλία

Πανέμορφες Λίμνες στην Ελλάδα

Πανέμορφες Λίμνες στην Ελλάδα Πανέμορφες Λίμνες στην Ελλάδα στην  χώρα μας , που δεν υπάρχει ποιητής που να μην την έχει αναφέρει στους στοίχους του και δεν έχει υμνήσει το φυσικό κάλος της .

Continue reading