Χρήσιμες υπηρεσίες

Ταχυδρομείο 2661 0 25544
ΟΤΕ 2661 0 34699
Δημαρχείο 2661 0 39424
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (πληροφορίες) 2661 0 37520-37639-37640
Αεροδρόμιο 2661 0 30180-38694
Στάση μπλε λεωφορείων 2661 0 39862-30627
Στάση πράσινων λεωφορείων 2661 0 39950
ΚΤΕΛ 2661 0 28900
Ταξί 2661 0 33811-33812
Τράπεζες
Εθνική 2661 0 34403
Εμπορική 2661 0 39636
Alpha 2661 0 21890
Eurobank 2661 0 40281
Ιωνική 2661 0 34333
Γενική 2661 0 30460
Πίστεως 2661 0 38112
Πειραιώς 2661 0 49603
Κύπρου 2661 0 40533
Αγροτική 2661 0 39404