Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου
Μηλιωτάδες ΤΚ 45500 – Τηλ:  26560 31101, Φαξ: 26560 31139

Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου
Ασπράγγελοι ΤΚ 44007 – Τηλ:  26530 22536, Φαξ: 26530 22537

Δήμος Τύμφης
Τσεπέλοβο ΤΚ 44010 – Τηλ:  26530 81203 , Φαξ: 26530 81094

Κοινότητα Βοβούσας
Βοβούσα ΤΚ 44014 – Γρεβενίτι  Τηλ: 26560 22843

Κοινότητα Παπίγκου
Πάπιγκο  26530 41931