Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Τηλ.: +30 22370 80 680 έως 3

Κέντρο Υγείας Φραγκίστα Καρπενησίου Τηλ.: +30 22370 95381 & 2

Αστυνομικό τμήμα Καρπενησίου Τηλ.: +30 22370 89 150, 22370 89 160

Fax: +30 22370 22 233, 22370 23 005

Πυροσβεστική Καρπενησίου Τηλ.: +30 22370 23 101 έως 3, 22370 22 199

Φαρμακείο Σουλιώτη Ζωής Καρπενήσι Τηλ.: +30 22370 80 510

Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου (Γραφεία) Τηλ.: +30 22370 23 506

Express Service Οδική Βοήθεια Καρπενησίου Τηλ.: +30 22370 24 555, 22370 24 211, 6972 500 009