Νοσοκομείο Μολάων 27320-22374
Κέντρο Υγείας Νεάπολης 27340-22500
Ελληνική Αστυνομία :

– Τμήμα Μολάων
27320-22207
– Σταθμός Μονεμβασίας
27320-61210
– Τμήμα Νεάπολης 27340-22111

Λιμενικό Σώμα-Λιμεναρχείο Νεάπολης
27340-22228
-Λιμ.Σταθμ.Μονεμβασίας
27320-61266